@@@ پیامک سرای نوای سادات @@@

دیجی کالا

 


 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : مجتبی حسینی
تاریخ : یک شنبه 6 بهمن 1398
دیجی کالا

 

<iframe allow='autoplay' id='iframe_472550310' src="https://affstat.adro.co/imp/U0dIaEFnaFZjc2xxdG5ZZGdqckViUT09?sb=true&mb=true" frameborder ='0' scrolling='yes' style='width:100% !important;height:100% !important;' onload="(window[window.addEventListener ? 'addEventListener' : 'attachEvent'])(((window.addEventListener ? 'addEventListener' : 'attachEvent') == 'attachEvent' ? 'onmessage' : 'message'), function(e) { var x = document.getElementById('iframe_472550310'); x.style.height = e.data + 'px'; console.log('load ifarme = ' + e.data); }, false); "></iframe>

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : مجتبی حسینی
تاریخ : یک شنبه 6 بهمن 1398
مبدل SATA و IDE به USB 3.0 مدل 52x|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : مجتبی حسینی
تاریخ : یک شنبه 6 بهمن 1398

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 703 صفحه بعد